Home
Coaching

Training
Projectmanagement
Intervisie
Coach
Contact
Links

Nieuwsbrief
 
  Intervisie

Intervisie is leren: van jezelf, van situaties en van anderen. Het is een gestructureerd en regelmatig overleg van een groep professionals.
Intervisie is voor mensen die zich willen ontwikkelen, die samen met anderen willen leren. Bij intervisie gaat het nogal eens om een dilemma waar je op meerdere manieren tegen aan kunt kijken en waar meerdere oplossingen mogelijk zijn. Bij intervisie gaat het over een door de deelnemers zelf ingebrachte casus of praktijksituatie.
Intervisievragen kunnen zijn:
• Hoe ga ik om met een niet vlottende samenwerking met een collega?
• Hoe ga ik om met weerstanden?
• Volgende week heb ik een functioneringsgesprek; ik zie er erg tegenop. Hoe kan ik mij hier op voorbereiden?

Intervisie als methode is vooral geschikt bij problemen in een werksetting met collega's binnen de eigen organisatie of met deelnemers die een gemeenschappelijk werkterrein hebben, bijvoorbeeld leden van een examencommissie, docenten, verpleegkundigen, artsen, etc. Intervisie past uitstekend in een cultuur van een lerende organisatie.
Een intervisiegroep bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 deelnemers die eens per 4 tot 6 weken bij elkaar komen.

Als intervisiebegeleider werk ik toe naar zelfstandigheid van de groep. Deelnemers leren en ervaren wat intervisie is en oefenen intervisievaardigheden. De groep leert werken met verschillende werkvormen.

Dè Intervisie Academie heb ik samen met Jeroen Hendriksen (bekend van de intervisieboeken) opgezet; in de academie wordt gewerkt aan de professionalisering van intervisiebegeleiders. Samen hebben we de intervisiewerkvormen waaier geschreven.

Meer over Werkvormenwaaier

Bel of mail voor een inspirerend
Verander! traject.