Home
Coaching

Training
Projectmanagement
Intervisie
Coach
Contact
Links

Nieuwsbrief
 
  Projectmanagement

Bij projectmatig werken gaat het om resultaatgericht en gefaseerd werken. Een goede samenwerking binnen het projectteam is essentieel. Binnen een project worden beslismomenten en mijlpalen ingebouwd, in overeenstemming met de projectplanning.
Projectmanagement is methodisch en dynamisch. Ook bij het samenwerken binnen een project wordt geleerd: leren door doen, leren van samenwerkingsgedrag.

Kernwoorden zijn:

  • Doelgericht
  • Plannen en organiseren
  • Samenwerken
  • Resultaatgericht werken

Op basis van mijn ruime ervaring met projectmanagement in het onderwijs en de gezondheidszorg, kan ik uw organisatie ondersteunen bij de uitvoering van een volledig project of een deel ervan.
Een andere mogelijkheid is dat u kiest u voor het volledig zelf ontwikkelen en uitvoeren van een project, waarbij ik ondersteuning bied in de vorm van teamcoaching.

Bel of mail  voor een inspirerend
Verander! traject.

 


 

|