Home
Coaching

Training
Projectmanagement
Intervisie
Coach
Contact
Links
 
  Referenties

Aan het einde van het coachtraject vraag ik de coachee enkele evaluatievragen in te vullen. Op de vragen ‘Op welke manier heeft coaching je geholpen?’ en ‘Hoe was de interactie met de coach? In hoeverre stimulerend of irriterend?’ kreeg ik ondermeer de volgende reacties:

J zegt:
Ik heb het heel prettig ervaren dat je de juiste vragen wist te stellen. Vooral mijn verdriet naar boven haalde en me daar iets mee liet doen. Ook gaf je mij het gevoel dat ik er recht op had om de dingen zo te beleven, het was mijn gevoel.
Ik heb je als heel stimulerend ervaren, voelde dat wij een “klik” hadden, waarmee mijn vertrouwen in het bespreken van persoonlijke zaken met jou is gegroeid. Ik gun iedereen zo’n coach! Dit zijn eigenlijk cadeautjes voor jezelf.

P zegt:
Door terug te kijken naar mijn levensloop en de dingen die ik leuk en minder leuk vind, ben ik meer bewust geworden van alles wat ik al heb (bereikt) en dat ik eigenlijk best wel op m’n plek zit, zowel in mijn werk als privé. De evaluatie van mijn eigen leven is een door de coach aangegeven handvat. Het heeft mij dus bewuster gemaakt hoe ik in het leven sta.
De interactie met de coach was prima. Niet oordelend maar objectief, aanvullend, confronterend en soms ten aanzien van de denkwijze sturend. Ik heb totaal geen irritatie beleefd.

D zegt
Door de gesprekken met Jantine (het stellen van vragen, doorvragen, feedback geven en bijvoorbeeld samen een oefening mindmapping te doen) ben ik meer stil gaan staan bij wat mijn rol is in de ingebrachte kwesties; hoe gedraag ik me, hoe communiceer ik, welk gevoel roept dat bij me op. Kortom, ik ben me meer bewust geworden van mezelf m.b.t. deze aspecten.
Ik heb de interactie als prettig ervaren. Ik kon zelf richting blijven aangeven, zowel in het traject in algemene zin, als in de gesprekken. Ik voelde mij op mijn gemak, kon veel aan het woord zijn. Ik ben in mijn waarde gelaten door Jantine. Door haar vragen werd ik gestimuleerd om over mijn eigen rol na te denken in verschillende situaties. De gesprekken heb ik doorgaans niet als confronterend ervaren, meer onderzoekend, analyserend. Ik heb veel ruimte ervaren om zelf met suggesties, ideeën te komen. Er waren voor mij geen irritaties in het gesprek.

A zegt:
Door mijn vraag “af te pellen” met behulp van het steeds stellen van een “diepere vraag” raakte ik de essentie van het probleem. Het succesgevoel dat dit geeft, geeft je energie en de uitdaging om dit ook in andere situaties zo toe te passen! De stem van een coach geeft mij meer steun en houvast, het is moeilijker om het zelf te doen.
In de drie coaching gesprekken die ik heb gehad hebben we een hulpvraag op verschillende wijzen bespreekbaar gemaakt. Het werkte bevorderend dat je een techniek kon kiezen die bij mij paste! Heel was dus heel prettig dat Jantine met verschillende mogelijkheden aan kwam.
Of coaching helpt is ook sterk afhankelijk van “hoe je je voelt”. Jantine heeft daar “de juiste voelsprieten” voor, ze zoekt feilloos naar de manier of vraag die bij jou, in die situatie, op dat moment bij je past. Ondanks het feit dat ik een persoon ben die niet snel emoties uit, wist zij mij toch te raken, en dat is een compliment!

 


 

|