Home
Coaching

Training
Projectmanagement
Intervisie
Coach
Contact
Links
 
  Werkwijze bij coaching

Een personal coachtraject start met een intake gesprek. In dit gesprek hebben de coachee(de gecoachte), de opdrachtgever en de coach aan het begin van het traject een gezamenlijk gesprek om de relatie naar de werkpraktijk zo duidelijk mogelijk te maken.
Besproken wordt wat de doelstelling is van de coachee en van de opdrachtgever. Daarnaast wordt aangegeven wat de gewenste ontwikkeling gaat betekenen voor het werken in de organisatie. En ook: welke verwachtingen t.a.v. coaching zijn er, hoe is de persoonlijke verhouding en ook welke inspanningen horen bij het coachtraject.

Wanneer een coachee niet via de werkgever wordt gecoacht worden de afspraken uiteraard alleen met de coachee gemaakt.

Na het intake gesprek wordt een contract opgesteld. Hierin worden onder meer de volgende punten vastgelegd:
1. De vertrouwelijkheid van de gesprekken
2. De afspraken over de duur van de gesprekkenserie
3. De verantwoordelijkheden van coach en coachee
4. Een afrondend gesprek tussen de betrokken partijen
5. De gesprekslocatie: in principe op een rustige locatie waar niet wordt gestoord. Bij voorkeur op ”neutraal’’ terrein, d.w.z. buiten de bedrijfscontext van de coachee, tenzij anders overeengekomen.

In de gesprekken legt de coach steeds de link naar het werk in de praktijk, “Wat kun je verwachten als jij ander gedrag gaat vertonen …. Hoe gaat jouw omgeving dan reageren en hoe kun jij daar dan weer mee omgaan?” Gemiddeld duurt een gesprek 1 1/2 tot 2 uur. Beide partijen bereiden het gesprek voor.

In personal coaching wordt gewerkt met gesprekken, oefeningen en eventuele opdrachten, altijd met je uitdrukkelijke toestemming. Een gesprek wordt meestal afgesloten met enkele concrete actiepunten: het “huiswerk” dat je zelf wilt doen. Het is belangrijk te weten dat een coach niet met pasklare oplossingen aankomt. Het werkt veel effectiever als je zelf het antwoord op je vraag vindt. Dit verhoogt niet alleen je betrokkenheid, maar stimuleert ook het leereffect.
Bij personal coaching gaat daarom vaak ook verder dan het zoeken naar alternatieven voor je gedrag. Je gaat kijken naar de onderliggende aansturende mechanismen, om niet meer in dezelfde mate onbewust gestuurd te worden in je acties. Je blijft steeds vrij om te kiezen of en hoe diep je wilt ingaan op de onderliggende overtuigingen en beweegredenen. Het kan wel voor komen dat bepaalde onderwerpen of situaties het domein van de coach overschrijden. De coach is geen therapeut. Een coachingtraject kan dus onderbroken worden voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

Met personal coaching wordt een appèl op het 'weten' van de coachee gedaan. Met andere woorden, er wordt van uit gegaan dat de coachee in staat is zijn eigen oplossing, zijn eigen weg tot verandering te vinden en te volgen.

 


 

|